Usługi

 

 • koncentratory tlenowe - wypożyczanie
 • diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
 • diagnostyka i leczenie wad serca
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia
 • kwalifikacje kardiologiczne do operacji pozasercowych
 • kontrola i programowanie kardiostymulatorów : VVI, DDD, ICD, CRT-D.
 • testy wysiłkowe
 • UKG ( echokardiografia)
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • Ergospirometria – sercowo-płucny test wysiłkowy
 • kardiologia sportowa

 

PRZENOŚNY KONCENTRATOR TLENU  jest prostym urządzeniem medycznym dostarczającym podwyższoną zawartość tlenu do organizmu (Tlenoterapia domowa). 

 

 

Ergospirometria, czyli sercowo-płucny test wysiłkowy, jest nieinwazyjnym badaniem wysiłkowym opierającym się na ocenie stężenia gazów – tlenu i dwutlenku węgla – w wydychanym powietrzu. Uzupełnienie standardowego testu wysiłkowego o ocenę gazów wydechowych daje bardziej trafną i powtarzalną możliwość oceny wydolności fizycznej, możliwość oceny etiologii i nasilenia upośledzenia tolerancji wysiłku oraz możliwość oceny skuteczności leczenia.


Podstawowe parametry ustalane podczas takiego badania to :
• maxymalny pułap tlenowy ( VO2max )
• szczytowe pochłanianie tlenu ( VO2peak )
• wysiłkowa odpowiedź wentylacyjna ( VE/VCO2slope )
• wskaźnik wymiany oddechowej podczas wysiłku ( RER )
• wyznaczanie pułapu tlenowego
• określanie poziomu wysiłku ( tętno lub moc ) do optymalnego spalania tkanki tłuszczowej.


Wskazania do ergospirometrii obejmują:
• Diagnostykę duszności wysiłkowej
• Ocenę przedoperacyjną, szczególnie ocenę wydolności przed operacjami torakochirurgicznymi
• Kwalifikację do transplantacji serca, CRT
• Diagnostykę astmy wysiłkowej
• Ocenę skuteczności leczenia niewydolności serca i POCHP
• Ocenę skuteczności leczenia nadciśnienia płucnego
• Ocenę skuteczności rehabilitacji oddechowej i kardiologicznej
• Ocenę stopnia wytrenowania osób uprawiających sport.

 

Holter EKG - to nieinwazyjne badanie polegające na ciągłym rejestrowaniu czynności elektrycznej serca podczas codziennej aktywności pacjenta,
zwykle przez 24 godziny, z możliwością przedłużenia, w razie
potrzeby, o kolejne dni. Główne wskazania do wykonania badania to :

 • diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia
 • ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem
 • diagnostyka omdleń

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy - jest to badanie, które pozwala ocenić pracę serca podczas wysiłku. U osób z chorobą wieńcową w czasie testu mogą wystąpić objawy niedokrwienia mięśnia sercowego takie jak ból w klatce
piersiowej oraz zmiany w zapisie EKG.

Podczas badania pacjent chodzi po bieżni ruchomej. Wielkość wysiłku określa się przy pomocy jednostek metabolicznych ( MET ). Wysiłek na bieżni wykonuje się według różnych protokołów obciążenia. Najczęściej wykorzystywanym jest tzw. protokół Bruce'a, w którym co 3 minuty wzrasta prędkość bieżni i jej nachylenie.

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy wykonuje się :

 • W ramach wstępnej oceny kardiologicznej u pacjenta z podejrzeniem choroby wieńcowej,
 • U pacjenta z rozpoznaną uprzednio chorobą wieńcową, u którego doszło do nasilenia lub nawrotu dławicy,
 • W ramach badań kontrolnych u pacjenta z prawidłowo leczoną dławicą piersiową.

Echokardiografia to najpowszechniej stosowana metoda obrazowania u pacjentów
z chorobami sercowo-naczyniowymi. Wykorzystuje ona ultradźwięki o wysokiej częstotliwości do obrazowania serca i dużych naczyń oraz do badania przepływów krwi w tych strukturach. Pełne przezklatkowe badanie echokardiograficzne obejmuje użycie wielu technik obrazowania ultradźwiękami, w tym badanie jednowymiarowe
w prezentacji M ( M-mode), badanie dwuwymiarowe ( 2D ), badanie dopplerowskie oraz techniki tkankowe. Przezklatkowa echokardiografia 2D to podstawowa metoda stosowana w klinicznym badaniu echokardiograficznym. Badanie to pozwala na uzyskanie obrazów z wielu projekcji, stanowi wiarygodną i powtarzalną technikę oceniającą czynność skurczową komór, wielkość jam serca, czynność zastawek i choroby osierdzia. Ocena kierunku i prędkości przepływu krwi wewnątrz serca dokonana za pomocą echokardiografii dopplerowskiej to wartościowa metoda stosowana do wykrywania i oceny wad zastawkowych.

EVENT HOLTER – to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla pacjentów wymagających długotrwałego monitorowania kardiologicznego.
W przeciwieństwie do tradycyjnego 24-godzinnego Holtera EKG, badanie event Holter polega na wielokrotnej rejestracji krótkich fragmentów EKG związanych z określonymi objawami. W momencie, gdy nastąpi odczuwalny incydent lub pogorszenie samopoczucia wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby zarejestrować EKG.